<kuid2:632724:1083:2> q:Magazyn Opole ul. Ozimska
<kuid2:632724:1095:1> q:Nastawnia wbb15
<kuid:632724:1224> q:Schronisko przetokowych - Opole Wschodnie
<kuid2:632724:1390:2> q:Kompleks warsztatowy - stolarnia
<kuid:632724:1393> q:Kompleks warsztatowy - magazyn
<kuid:632724:1394> q:Kompleks warsztatowy - przybudowka
<kuid2:632724:1407:1> q:Dom mieszkalny - Tomaszow
<kuid2:632724:1410:1> q: Budynek - Skrzynki
<kuid:632724:1411> q: Budynek - WISTOM
<kuid2:632724:1604:2> q: Home lublin 01- Ulanow
<kuid2:632724:1605:1> q: Home lublin 02 - Ulanow
<kuid2:632724:1606:1> q: Home lublin 03 - Ulanow
<kuid:632724:1607> q: Home lublin 04 - Ulanow
<kuid:632724:1608> q: Home lublin 05 - Ulanow
<kuid:632724:1649> q: Habitable container 01