<kuid2:537064:37000:1> LA PAV RZD-fence v1
<kuid2:537064:60013:1> LA PAV Lada 2107 white v1
<kuid2:537064:60014:1> LA PAV Lada 2107 yellow v1
<kuid2:537064:60015:1> LA PAV Lada 2107 black v1