<kuid:218801:28003> BD-Old Prom Zdanie
<kuid:218801:28030> Nastawnia Chorzów Stary
<kuid:218801:28037> Dom Kolejowy Krużyn