<kuid:214149:2604> Magazyn PGR 5
<kuid:214149:26032> budynek gospodarczy
<kuid:214149:26035> magazyn PGR
<kuid:214149:26037> magazyn PGR 2
<kuid:214149:26038> magazyn PGR 3
<kuid:214149:26039> magazyn PGR 4
<kuid:214149:27009> BD-Sklad PL 2
<kuid:214149:27010> BD-Sklad PL 3
<kuid:214149:27011> BD-Sklad PL 4
<kuid:214149:28001> Nastawnia_ver1
<kuid:214149:28002> Nastawnia_ver2
<kuid:214149:28004> Nastawnia_ver3
<kuid:214149:28006> Nastawnia_v5
<kuid:214149:28019> Dworzec Swarzewo