<kuid:194383:28001> Lokomotywownia przemyslowa
<kuid:194383:28003> D-budka stroyka Kontener
<kuid:194383:200023> CA-komorka