<kuid:188598:25002> szopa
<kuid:188598:28002> mały magazyn kolejowy