<kuid:160177:100250> Kamera s'ezdov left posherstnaya
<kuid:160177:100251> Kamera s'ezdov right protivosherstnaya